GDPR-anpassad lösning | Reisswolf Danmark

GDPR-tilpasset makulering 

Har din virksomhed styr på GDPR-makulering? Der er en naturlig forbindelse mellem sikkerhedsmakulering og GDPR. Med Reisswolf får du en løsning til sikker varetagelse og bortskaffelse af informationer, som sikrer dig en compliant GDPR-makulering og destruktion af dit udtjente materiale eller produkter, der indeholder følsomme og fortrolige data såsom destruktion af harddiske. Hele håndteringsfasen udføres af PET-godkendt og sikkerhedsuddannet personale, der følger en række kontrolpunkter og certificeringer.

Vi har et digitalt kontrolsystem, så du kan følge hver makuleringsbeholder hele vejen fra dine lokaler til vores anlæg, hvor indholdet destrueres. Destrueret materiale kan genvindes, men destruerede oplysninger kan aldrig genskabes. På den måde værner vi om det enkeltes individs integritet og virksomhedens informationssikkerhed og reducerer samtidig de negative miljøpåvirkninger.

Vores personale har skrevet under på, at de har tavshedspligt – det gælder GDPR-makulering som al anden makulering. Alle vores medarbejdere er kontrolleret med registerudskrift fra politiet, og alle informationer om vores kunder er fortrolige.

 

Kort om GDPR-makulering

GDPR gælder for behandling af persondata, som helt eller delvist foretages ved automatisk samt manuel behandling af persondata, hvis persondataene indgår i eller vil indgå i et register. I forordningen forklares det også, at persondata, der ikke er systematiseret som i et søgbart register, ikke er omfattet af GDPR.

Når vi afhenter, transporterer og destruerer informationer fra vores kunder gælder GDPR ikke, da vi ikke håndterer informationer, der er en del af et system eller et register, og som dermed ikke er søgbare. GDPR gælder derfor ikke, da der sker destruktion af al fysisk dokumentation. En databehandleraftale er af samme grund ikke nødvendig, men ansvaret over for vores kunder reguleres strengt i overensstemmelse med den serviceaftale, der er indgået mellem parterne. På den måde kan vores kunder føle sig trygge ved, at vi håndterer informationerne korrekt og sikkert.

Tøv ikke med at stille spørgsmål, hvis du vil vide mere om GDPR-makulering, sikkerhedsmakulering i det hele taget og GDPR-reglerne relateret hertil.

VIL DU HØRE MERE?

Udfyld nedenstående formular,
så kontakter vi dig snarest muligt.