makuleret papir affald | Reisswolf Danmark

Bortskaffelse af fortrolige papirer og fortroligt affald

Processen for bortskaffelse af fortrolige papirer og fortroligt affald, såsom elektronik, data, demoer og lign. er vigtig
for dig at have kendskab til. Derfor giver vi dig fuld indsigt i hele processen – fra indsamling til bortskaffelse af
fortrolige papirer samt destruktion. 

 

Du får sikker, fortrolig og sporbar makulering af papir


Behovsanalyse

Sammen med jeres sikkerhedschef tilbyder vi at lave en grundig analyse af jeres sikkerhedsniveau og behovet for makulering af papir og bortskaffelse af fortroligt papiraffald, personfølsomme og fortrolige oplysninger, dokumenter og private data.

Sikkerhedsklassificeret afhentning

Vi afhenter makuleringscontainere og beholdere, når de er fyldt med papir, som skal bortskaffes. Vi afhenter dem i sikkerhedsklassificerede liftbiler, som er en sikker og tryg transportform. Makuleringscontaineren udskiftes med en ny container til makulering med det samme.  Vi tilbyder både makulering på anlæg og mobil makulering.

Professionel opbevaring og håndtering af specialuddannet personale

Vi sørger for, at dit fortroligt papiraffald og følsomme dokumenter og materiale opbevares sikkert. Makuleringscontainerne, vi anvender, består af aflåste aluminiumsbeholdere, som placeres hos jer for derefter at blive transporteret og destrueret på sikker vis af specialuddannet personale, som følger en række kontrolpunkter. Ingen informationer falder i de forkerte hænder.

Indslusningsanlæg og digital kontrol

Ved ankomst på vores anlæg bliver lastbilen indsluset i anlægget, hvor vi har fuld kontrol og sikkerheden er i top. Liftbilen kører ind, og porten bagved lukkes i. Området for sikkerhedsmakulering er afskærmet og lukket af fra resten af anlægget. Tømning og makulering af papirerne foregår kontrolleret og udelukkende af specialuddannet personale, som er sikkerhedsgodkendt af PET, herunder baggrundstjek, tavshedserklæring og ren straffeattest. Når papirerne og de andre databærende medier fra makuleringscontainerne læsses af i vores makuleringsanlæg, kontrolleres plomberingen/låsen, og stregkoden aflæses for dernæst at blive destrueret og/eller sendt videre til genvinding.

Dokumentation og sporbarhed

Efter destruktionen udstedes en attest, der bekræfter destruktionen af materialet, hvornår det er sket og hvem der har overvåget processen. Hele processen er transparent og sporbar, så du kan følge med fra start til slut. Det materiale, der ikke kan genvindes, går til energigenvinding i fjernvarmeværker.

 

Genanvendelse af fortroligt papiraffald

Vær opmærksom på reglerne for genanvendelse af makuleret papir-affald og fortroligt affald i virksomheder. Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal makuleret papir-affald genanvendes, og dette sørger REISSWOLF også for, da vi er en del af Stena Recycling A/S. Det materiale, der ikke kan genvindes, går til energigenvinding.

Vi er medlemmer af NAID (National Association for Information Destruction), som er branchens internationale sammenslutning med over 1.000 medlemsvirksomheder verden over.

 

VIL DU HØRE MERE?

Udfyld nedenstående formular,
så kontakter vi dig snarest muligt.

bortskaffelse af elektronikaffald | Reisswolf Danmark

Destruktion af elektronik

Sikker destruktion af fortrolige dokumenter, cd-skiver, dvd-skiver, kassetter, disketter, harddiske, mikrofilm eller andre magnetiske lagringsmedier.

Bestil din makuleringsservice  | Reisswolf Danmark

Bestil her

Vi tilbyder serviceydelser til kontinuerlig destruktion med planlagt tømning, men kan også komme ud til dig ved behov. Se hvad vi tilbyder her…

Från hemlighet till återvinning | Reisswolf Danmark

Mobil makulering

Med REISSWOLF makuleringsservice er det muligt at tilvælge mobil makulering, hvor vi med vores specielle lastbiler destruere materialet med det samme hos dig.